School PTA and SPG Officers, Pormal na Itinalaga

Alinsunod sa Deped Order no. 13  s. 2022, Omnibus Guidelines on the Regulation of  Operations of Parents-Teachers Association, ang bawat paaralan ay magtatalaga ng mga kinatawan ng magulang at guro  upang magkaroon nang maayos at aktibong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng guro, magulang, at komunidad sa pagpapatupad ng mga programa sa paaralan para sa kapakanan ng mga mag-aaral.

Bilang mandato din ng DepEd,naghalal din ng mga panibagong Supreme Pupil Government (SPG) officers para sa taong panuruan  na ang layunin ay magsilbing payong ng BidaBest na mag-aaral ng paaralan upang magamit ang mga karapatan, mga pribilehiyo pati na rin ang mga tungkulin at responsibilidad ng mga mag-aaral. 

Sa pangunguna ng ating concurrent Principal, Dr. Mark airon P. Creus ay pormal na itinalaga at nanumpa ang mga SPTA Officers ngayong araw kasabay ng panunumpa ng mga bagong halal na Supreme Pupils Government (SPG).

Please follow and like us:
fb-share-icon0

Leave a Reply

Your email address will not be published.